Adwokat Joanna Podskarbi

Skrupulatnie i z zaangażowaniem

Joanna Podskarbi

Nadrzędną wartością jest dla niej możliwość niesienia kompleksowej i profesjonalnej pomocy swoim Klientom, dlatego aktywnie poszerza swoją wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Joanna Podskarbi

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej świadczy usługi prawnicze zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Oferuje pełen zakres czynności poczynając od udzielania porad prawnych, poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism procesowych, reprezentację Klienta przed organami sądowymi i administracyjnymi, aż po windykację należności, w którym to zakresie posiada wieloletnie doświadczenie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym oraz cywilnym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Joanna Podskarbi

Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego oraz członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej świadczy usługi prawnicze zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Oferuje pełen zakres czynności poczynając od udzielania porad prawnych, poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzanie pism procesowych, reprezentację Klienta przed organami sądowymi i administracyjnymi, aż po windykację należności, w którym to zakresie posiada wieloletnie doświadczenie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, rodzinnym oraz cywilnym. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Jako adwokat zajmuję się kompleksową obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób indywidualnych.

Świadczę na rzecz swoich Klientów pomoc prawną obejmującą zarówno postępowania sądowe jak i pozasądowe.

 • Prawo zobowiązaniowe
  szczegóły +

  Zapewniam moim Klientom pełną i profesjonalną obsługę prawną w zakresie łączących ich z innymi podmiotami stosunków cywilnoprawnych. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje udzielanie porad prawnych, reprezentację przed sądami i innymi organami, uczestnictwo w negocjacjach handlowych, przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych, przygotowywanie opinii prawnych, analiz i projektów umów. Prowadzone przeze mnie sprawy to między innymi:
  - przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne dochodzenie należności pieniężnych oraz realizacja postanowień umownych,
  - przygotowywanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
  - sprawy dotyczące odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy,
  - sprawy dotyczące odpowiedzialności za czyn niedozwolony,
  - sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych,
  - sprawy dotyczące najmu, dzierżawy

 • Prawo gospodarcze i handlowe
  szczegóły +

  Zarówno prowadzenie działalności gospodarczej jak i zarządzanie spółką wymaga znajomości prawa gospodarczego i administracyjnego. Poruszanie się w gąszczu ciągle nowelizowanych przepisów nie jest łatwe i mimo dobrej woli może narazić przedsiębiorców na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Zapewnienie firmie stałej obsługi prawnej i doradztwa daje przewagę nad konkurencją i pewność w podejmowaniu decyzji, która pozwala bezproblemowo realizować ustalone cele, a nadto daje podstawę do stabilnego rozwoju. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oferuję profesjonalną pomoc prawną dla firm oraz instytucji na każdym etapie prowadzenia działalności. Zapewniam Klientom pełne wsparcie na etapie negocjowania warunków umów, a także w przypadku konieczności windykacji należności. W ramach obsługi prawnej firm świadczę następujące usługi:
  - bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
  - przygotowanie umów spółki oraz jej statutów,
  - rejestracja firmy i wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - windykacja należności
  - zawezwania do próby ugodowej

 • Prawo rzeczowe
  szczegóły +

  W zakresie świadczonej przeze mnie pomocy prawnej mieści się także prawo rzeczowe (prawo nieruchomości). Wykonuję analizy stanu prawnego nieruchomości, także obciążonych hipotecznie - oraz opiniuję treść umów z developerami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Udzielam porad w zakresie prawnych aspektów współwłasności, zasiedzenia, a także umów najmu i dzierżawy nieruchomości, doradzam przy ustanawianiu odpowiednich zabezpieczeń umów tj. zastawów, hipotek, udzielaniu poręczeń, gwarancji itp. W zakresie świadczonych przeze mnie usług mieszczą się między innymi sprawy o:
  - ustanowienie służebności gruntowej,
  - zarządzanie majątkiem wspólnym,
  - zniesienie współwłasności i inne
  - zasiedzenie, ochrona posiadania

 • Prawo rodzinne
  szczegóły +

  Sprawy rodzinne z uwagi na rodzaj materii należą do kategorii spraw, którym należy poświęcić szczególną uwagę. Każda sprawa jest inna i konieczne jest prowadzenie jej z należytym wyczuciem z jednoczesnym zapewnieniem klientowi wsparcia oraz zrozumienia. Świadcząc swoje usługi, każdorazowo staram się budować atmosferę wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa Klienta. Świadczę pomoc prawną miedzy innymi w sprawach następującego rodzaju:
  - rozwody, separacje
  - ustanowienie alimentów
  - ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  - zawieszenie, ustanowienie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  - ubezwłasnowolnienie
  - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
  - spadki, darowizny, zachowki

 • Prawo pracy
  szczegóły +

  Świadczę również pomoc w zakresie prawa pracy w tym przykładowo w zakresie:
  - ustalenia istnienia stosunku pracy,
  - postępowania związane z nieuzasadnionym bądź sprzecznym z prawem rozwiązaniem stosunku pracy,
  - dochodzenia innych roszczeń związanych ze stosunkiem pracy
  - reprezentacji pracodawcy w sporach z pracownikami

1
Wypełnij formularz kontaktowy

Zawiera pola, które krok po kroku prowadzą przez dokładne opisanie Państwa sprawy.

2
Odpowiedź w 24 h

Udzielamy odpowiedzi w 24h lub w przypadku złożonej sprawy informacji o wymaganym czasie na jej rozpatrzenie.

3
Spotkanie

Po zapoznaniu się z naszą odpowiedzią, ustalamy termin spotkania, aby podpisać umowę i rozpocząć pracę nad sprawą.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna Podskarbi ul. Brynowska 72 40-584 Katowice NIP 645-240-26-16

Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innych godzinach. W celu skorzystania z porady prawnej konieczne jest uprzednie umówienie terminu spotkania.